Tillsammans blir vi Fronteq. Läs mer under nyheter!