Om oss

Fronteq är en av Sveriges ledande redskapstillverkare för grävmaskiner och hjullastare inom segmenten anläggning, industri, terminaler samt berghantering och gruvor. Produkterna används av professionella entreprenörer verksamma inom grävning, anläggning, schaktning, materialhantering, snöröjning samt underhåll av gator och vägar. I Fronteq ingår varumärkena Götene, UFO, Siljum och Eslöv. Redskapen är robusta, driftsäkra och håller en mycket hög kvalitets- och tekniknivå. Fronteq är verksamma i hela landet med tillverkning och kontor i Götene och Bygdsiljum samt kontor i Umeå.

Götenes ursprung sträcker sig från 1953 och har ägnat sig åt svetsning och bearbetning av höghållfasta konstruktionsstål. Under de senaste 25 åren har Götene och Ufos fokus legat på konstruktion, tillverkning och försäljning av redskap till grävmaskiner och hjullastare med målet att leda utvecklingen av kvalitetsprodukter till entreprenadbranschen.

Från och med första mars 2022 samlas de kända svenska varumärkena i det nya gemensamma bolaget Fronteq. Varumärkena kommer att leva kvar och utvecklas tillsammans inom Fronteq.

Läs mer på www.fronteq.se