Pressmeddelanden

Götene Construction Equipment AB förvärvar Umeå Försäljning AB (UFO)

jun 18 2015

Götene Construction Equipment AB (GCE) har förvärvat samtliga aktier i Umeå Försäljning AB (UFO).
Övertagandet har skett per den 10 juni 2015.

”Två av UFOs tre delägarna har valt att gå i pension och avveckla sitt engagemang i bolaget och därför blev en
försäljning ett naturligt steg att ta säger Alf Forsberg, styrelseordförande i UFO. Vi har varit uppvaktade av ett
antal intresserade köpare under det senaste året men valet föll till slut
på Götene Construction.”

”Vi ser stora möjligheter med kombinationen GCE och UFO säger Sven Lans VD för GCE. De båda bolagens
produktsortiment kompletterar varandra väl. GCE har en stark ställning som leverantör av redskap till
grävmaskiner medan UFO har ett sortiment av produkter främst lämpade för hjullastare. Dessutom kommer
bolagens organisationer att komplettera varandra väl då UFO har starka marknader i norra Sverige samt Norge
medan GCE har sin styrka i södra Sverige. Samgåendet medför inga förändringar av respektive bolags
organisationer.”

Verksamheterna kommer att drivas vidare som separata enheter som tidigare med förändringen att GCEs VD
Sven Lans också blir VD för UFO. UFOs tidigare tf VD Alf Forsberg kommer över en övergångsperiod att
arbeta kvar inom UFOs verksamhet. Några andra personalförändringar är inte aktuella.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Sven Lans, VD GCE, telefon 070-54 27 833
Alf Forsberg, styrelseordförande UFO 070-21 68 776

Götene Construction Equipment AB är en av de ledande tillverkarna av utrustning till entreprenadmaskiner i
Sverige. Bolaget har sedan 1953 arbetat med svetsning och bearbetning av höghållsfasta konstruktionsstål.
Umeå Försäljning AB (UFO) är en redskapsleverantör belägen i Umeå. Produktsortimentet är heltäckande vad
gäller standardredskap till entreprenad maskiner och bolagets specialitet är redskap för flis- och
timmerhantering samt snöredskap. Ca 40% går på export och då främst till Norge och Baltikum.
Bolaget startade 1991.