Pressmeddelanden

Lidköpingsföretaget igm Nordic AB ska leverera stor svetsrobot till Götene UFO AB för svetsning av skopor

jul 03 2017

Götene UFO AB beställer sin andra igm Svetsrobot för installation under hösten. Orderingången är rekordhög hos Götene UFO AB och man har beslutat att automatisera svetsningen även av de större skoptyperna upp till tre ton.

-”Vi har stor efterfrågan på våra produkter, och ser att effektiviteten från en robot ger bra utväxling när vi nu ökar vår försäljningstakt” säger Sven Lans, VD på Götene UFO AB. -”Vi kommer dessutom att utnyttja offline-programmering och har som mål att köra våra robotar i två fulla skift med minimala störningar från programmering och inkörning. Vi har också integrerat ett mätsystem som gör att vi ska veta exakt hur effektiviteten ser ut från våra robotar. Det ska generera mätetal som vi sedan styr mot när vi utvecklar vår produktion mot högre och högre effektivitet framöver” säger Sven Lans.

Svetsrobotcellen optimerad för skopor med godsvikt mellan 1-3 ton består av treaxlig robotbärare med en tvåaxlig manipulator. Systemet medger svetsning i bästa läge och därmed hög svetshastighet och bästa svetskvalitet. Svetsgodsmängd från en svetsrobot vid svetsning av större skopor ligger runt 5-6 kg/timma. Obemannad körning och långa cykeltider ger en hög effektivitet ut från systemet trots att man har stora variationer i produktfloran. Offline-programmering ger möjligheter att i datormiljö ta fram nya program eller ändra och justera program för tidigare svetsade skopor, detta till stor del samtidigt som roboten arbetar på andra objekt.

-”Vi är väldigt glada för förtroendet Götene UFO AB visar oss. Att sälja igm svetsrobot nummer två till en kund är det bästa beviset för att vi jobbar rätt”, säger Peder Edholm, VD på igm Nordic AB i Lidköping.

Götene Ufo AB utvecklar, tillverkar och marknadsför skopor och andra typer av redskap till entreprenadmaskiner och har starka varumärken med gott renommé på marknaden. Antalet anställda är 49 personer och omsättningen ca 81 MSEK. Vi gör allt för att vara lyhörda mot våra kunder som finns såväl i Sverige som utomlands och har ett brett sortiment. Götene Ufo AB har under senaste åren gjort stora investeringar i produktion för att utveckla produktiviteten. Ledord är service, kvalité och flexibilitet.

igm Nordic AB är representant för igm Robotersysteme AG som är världsledande tillverkare av robotar för svetsning. Fokus är tyngre applikationer såsom entreprenadmaskiner och truckar, lantbruk, järnväg och gruvindustri. igm Nordic AB ligger i Lidköping och sysselsätter 7 personer och ansvarar hos igm för Norden och Baltikum.