Eslövskopan

kopan brukar benämnas som ”DIN” skopa eftersom den anpassas utifrån varje förares specifika önskemål och krav. Ett helt unikt koncept.

Naturligtvis måste hänsyn tas till maskintillverkarnas rekommendationer, men det är också i stort sett den enda begränsningen!

Tillverkas både som BERGSSKOPA och GRUSSKOPA. Volymer mellan 2,3 – 9,5 m 3 . Bredder mellan 2650- 4450 mm. Levereras såväl redskaps- som direktinfäst. Genomgående högkvalitativa material, slitmaterial på rätt ställe! Beprövade konstruktioner som fått mycket beröm genom åren!