Högtippande skopor

Nu handlar det om de stora lassen. UFO:s högtippande skopor hanterar material med en volymvikt av 800–1 000 kg/m³ (flis, spån, torv, kol, etc.). Tippcylindrarna är placerade i gavlarna (2,5–20 m³), vilket är unikt för konstruktionen. Det ger en mängd fördelar: bl.a. minimeras risken för fastfrysning av flis då skopan invändigt är fri från utstickande balkar och dylikt. Skopan töms helt, oavsett material, och skopans förmåga att tränga in i materialet vid lastning ökar. Dessutom ökar skopornas utformning tömningshöjden med cirka 1 500 mm. Skopstålet är förberett för sparskär.

Filmer