Klaffblad Relax

Klaffblad Relax är utrustad med Relax-utlösningsmekanism. Skären är låsta mekaniskt under plogning men vid kollision löser mekanismen ut bakåt varefter fjädern återställer skäret omedelbart i plogningsposition. Med denna funktion är det möjligt att avlägsna stora snömängder men även packad snö.

Stora ytor snöröjs mycket snabbt. Klaffbladet finns i storlekar från 4,2 m upp till 5,4 m.