Skopa med sopvals

Den hydrauliskt drivna sopvalsen är särskilt utvecklad för lastmaskiner. Mycket effektiv vid rengöring av stora ytor med mycket sand, skräp, träflis och även grövre grus. Kör först framåt och ta upp större fragment med skopan, och sopa sedan helt rent vid körning bakåt – ett körschema som ger ett mycket bra resultat.
Skopan töms enkelt och snabbt när den tiltas framåt. Utbytbara sparstål på skopan. Utbytbara borstlameller i polypropylen, diameter 700 mm eller 900 mm.

Som tillval finns bevattningsanläggning, komplett med tank, pump och spolramp för effektiv dammbekämpning. Produkten på bilden är tillvalsutrustad.