Timmergafflar, lossning

Används för lastning och lossning av rundvirke från fordon och järnvägsvagnar. Gaffelns korta ben i kombination med fångarmens geometri minskar risken för att fordon och virke skadas. Kan utrustas med hydraulisk utskjutare som extra tillbehör (kräver extra hydraulfunktion eller elomkopplingsventil). Finns i storlekarna 1,8 m2 till 4,5 m2. Lämpliga för maskiner med totalvikt 10-40 ton. Utbytbara sparstål på gaffelbenen är standard.