Timmergafflar universal

Universalgaffeln är utvecklad för att greppa såväl ett fåtal stockar som ett helt fång. Detta gör den speciellt användbar vid sortering.

Gaffelns ben i kombination med fångarmens geometri minskar risken för att fordonet och virket skadas.